Retour au sommaire - Till startsidan

Kursplan för Franska steg 1

 

Nybörjarövningar på franska  -   Génial 1

kapitelvis nedan.

 

Grammatik

   

 

 

Kursplan för Franska steg 2

Turistfranska

 French online grammar quiz   


Roliga spel och övningar  Languages Online

     

1

 


Hälsningsfraser
 

Hälsningsfraser (video BBC) arbetsblad

Lyssna på hälsningsfraserna och välj rätt svar.

 

Varifrån är du? (video BBC) arbetsblad

Var bor du?

 

2 Namn, sysselsättning och ålder (video BBC) arbetsblad

Ecouter des phrases simples sur BBC

Beställa dricka, en macka, en måltid (BBC)
Lyssna och läs replikerna
Skriv ned de nya fraserna;
Lyssna flera gånger och även utan texten (klicka längst upp)

Träna in dialogerna! Lär dem utantill
Ändra på dem och lär in.

1-10 träna med korsord

Siffror och färger  Absoluta  nybörjare Klicka på "Game"

Siffror. För med musen över siffrorna och lyssna

Siffror II: Först tränar man räkneorden sen följer 
en interaktiv övning.

Lär dig med karaoke!

Quelle est leur profession? Vilket är deras yrke - lyssna

Yrken  

 

 

 

etre

3 Siffror French numbers Listen and repeat

Lyssna och klicka på rätt telefonnummer.

Familjen  

Presentera familjen (video BBC) arbetsblad

Lyssna på presentationerna och välj rätt svar

Träna förstå telefonnummer

prendre - présent
4

interviews

avoir  le la les väderstreck

frågeord combien comment quelles  quels oų qu'est-ce que c'est, est-ce que

plural s på substantiv

en stad-staden: obestämd och bestämd form

presens av ętre o avoir

 

5

Vädret - Quel temps fait-il? Tecknad film och sång.

Väderfraser (de två första styckena. Fr-eng.övningar) (Quicktime)

Väder  Steg 2 

Vädret  Lyssna på mer avancerade fraser. 
Fortsätt sen med nästa övning.

Väderkartan  Lyssna på väderrapporten och placera ut symbolerna 

Vädret; rätt eller fel?

Lyssna på när Marie presenterar familjen. Klicka på varje släktord och dra det sen till rätt person. "Voici ma famille..."

Voici une photo de ma famille.

Le mystčre d'Elisabeth: presentera sig o hitta familjemedlemmarna

 

faire

Fritidsintressen Klicka på "Leisure activities"

J'aime les animaux, Je n'aime pas les oiseaux.

Quel sport pratiquez-vous?  (para ihop-övning och memory)

Faire

Dagar Klicka på "List of terms" för att först läsa alla uttrycken. 
Välj sen bland övningarna.(matching, flashcards) 


Dagar II  Klicka på veckans dagar i den ordning de ska komma. (Obs, börja med söndag) 

Sång med veckans dagar (text och musik) 

Klockan På vokabulärträningen drar du musen över klockan-  
På interaktiva övningen drar du klockan till rätt tidpunkt.

Klockan och dagens sysslor.

sommaren/vintern/hösten, på våren


 

presens av aller

 

Boka ett rum

L'alfabet  På hotell

Träna på -er verb

http://www.didieraccord.com/Accord1/dossier1/
sen i vänstra marginalen under UNITÉ 2 
(röda tvåan:  finns övningarna:
les verbes en -er  1  +   2

-er

8  

 

Lucktext på kapitlet (esc1)

Ordföljdsövning 1 med ne--pas  (esc1)

Ordföljdsövning 2 med ne--pas (esc1

Matcha småorden (esc1)

Ordföljd - brev 2 (esc1)


Aller

Genitiv ägande

9

Färger  För med musen över färgerna och lyssna (kap 6)

Färger och adjektivböjning  

Möbler och prepositioner  Van Goghs sovrum i en interaktiv övning 

Möbler II

Möblera Didiers rum. Interaktiv övning

 

Adjektiv: böjning och placering

På/under/bredvid

10  

 

11

Länder i Europa  Dra-och släppövning
(Se även spelet Europe under /sghb/Språkstudion/franska)

Länder i världen på franska  
Liste des noms des pays du monde

Länder II Interaktiv övning

I/till framför länder och städer (en/au/aux/ā)

Genitiv ägande

 

 

Repetera genom att lyssna på videoavsnitten.

 

Kroppen

Kläder Träna både klädesplagg,färger och priser. 
Avsluta med en dialog.

Grönsaker

Länder och språk

Affärer  Klicka på bilden och se interiörerna samt läs beskrivningen.

Fråga efter vägen. Helt fantastisk komplett övning. Steg 3?

Familjen II

Utseende - pricka in rätt person efter beskrivningen

På järnvägsstationen

A la bonne heure  Tidsfraser

Färgliknelser: vit som ett spöke osv.

Hänga gubbe (Välj område först: sélectionnez un thčme; datorn, bilen, kläder, huset, i pennskrinet )

Högtiderna och passande fraser


Grammatik - fraser

 

 Presens

Presens av aller

presens av avoir eller ętre

Presens av habiter, avoir ętre, s'appeler préférer

Regelbundna verb

Regelbundna verb grundform: dra-och släppövning

FINIR klicka först på list of terms för att få veta verbens betydelse. 

VERB: Presens. flytta tärningen för varje rätt svar. (-er verb, -re verb, écrire, pouvoir, vouloir)

Flera oregelbundna verb i presens

Voir - présent

boire, croire, voir - présent

savoir, lire - présent

écrire - présent

vivre - présent (scrolla ner till "Fill in the blanks")

prendre - présent

oregelbundna verb på -ir Även i passé composé
(ouvrir, souffrir, découvrir, offrir)

 

Frågeorden

Småord

Bestämd artikel framför länder & I Frankrike, I Danmark, i USA
Klicka på Testez votre compréhension ! längst ner.

 

Qui est-ce? / Qu'est-ce que c'est?

Ce, cette, cet eller ces : den här, de här

Possessiva pronomen (min din etc)

Mängdadverb (för lite etc)

Passé composé  flytta tärningen för varje rätt svar.

Passé composé

passé composé

passé composé m ętre 
Dra meningarna i rätt ordning. (Övningen nås bara efter kl.16)

"som"  qui eller que

dictée: presentera sig

 

Från 21 novembe 2007: