Retour au sommaire - Till startsidan

Turistfranska

Grammatik    

Vokabulärövningar  
som passar till kapitlen i vår nybörjarbok  -  dessutom som repetition för andra

Webkursen för nybörjare Franįais pour débutants

Steg 3 och 4

  Kursplan för Franska steg 3
Kursplan för Franska steg 2
Kursplan för Franska steg 1

Glosboken.se Skriv in läxans ord och träna

Glosmaskin.liber.se Träna på kapitlens styckeordlistor. Klicka på franska flaggan 
och bilden av Escalade 1

 

              

Nybörjarövningar på franska

Escalade 1
Fler länkar på denna språksida med franska övningar

 

 

   
1

 


Hälsningsfraser
 

Hälsningsfraser (video BBC) arbetsblad

Lyssna på hälsningsfraserna och välj rätt svar.

Namn, sysselsättning och ålder (video BBC) arbetsblad

Varifrån är du? (video BBC) arbetsblad

Var bor du?

 

     GRAMMATIK
    i den här kolumnen
2

Siffror och färger  Absoluta  nybörjare Klicka på "Game"

Siffror. För med musen över siffrorna och lyssna

Siffror II: Först tränar man räkneorden sen följer 
en interaktiv övning.

Siffror French numbers Listen and repeat

Lyssna och klicka på rätt telefonnummer.

Lär dig med karaoke!

 

3

Kläder (På vilken våning finns herrkläder?)

Kläder Träna både klädesplagg,färger och priser. 
Avsluta med en dialog.

Hänga gubbe (Klicka på vętements)

 

4

Yrken  

5

Färger  För med musen över färgerna och lyssna (kap 6)

Färger och adjektivböjning  

presens av aller
 Grönsaker presens av ętre o avoir

presens av verb på -er
kombinera fraserna

8   Familjen  

Presentera familjen (video BBC) arbetsblad

Lyssna på presentationerna och välj rätt svar

Lucktext på kapitlet (esc1)

Matcha småorden (esc1)

Ordföljd - brev 2 (esc1)

Lyssna på när Marie presenterar familjen. Klicka på varje släktord och dra det sen till rätt person. "Voici ma famille..."

Voici une photo de ma famille.

Le mystčre d'Elisabeth: presentera sig o hitta familjemedlemmarna

Ordföljdsövning 1 med ne--pas  (esc1)

Ordföljdsövning 2 med ne--pas (esc1

9 Fritidsintressen Klicka på "Leisure activities"

J'aime les animaux, Je n'aime pas les oiseaux.

Quel sport pratiquez-vous?  (para ihop-övning och memory)

10 L'alfabet 

Placera städerna rätt på kartan.

Les vacances - semestern (se och lyssna på videon och fyll i orden som saknas)

 

11

Länder i Europa  Dra-och släppövning
(Se även spelet Europe under /sghb/Språkstudion/franska)

Länder i världen på franska  
Liste des noms des pays du monde

Länder II Interaktiv övning

 

I/till framför länder och städer (en/au/aux/ā)

Genitiv ägande

12 Dagar Klicka på "List of terms" för att först läsa alla uttrycken. 
Välj sen bland övningarna.(matching, flashcards) 

Dagar II  Klicka på veckans dagar i den ordning de ska komma. (Obs, börja med söndag) 

Sång med veckans dagar (text och musik) 

 

Regelbundet -ir verb:

Finir klicka först på list of terms för att få veta verbens betydelse. 

13

Vädret - Quel temps fait-il? Tecknad film och sång.

Väderfraser (de två första styckena. Fr-eng.övningar) (Quicktime)

Väder  Steg 2 

Vädret  Lyssna på mer avancerade fraser. 
Fortsätt sen med nästa övning.

Väderkartan  Lyssna på väderrapporten och placera ut symbolerna 

Vädret; rätt eller fel?

 

14

Hushållet  Lyssna på videoavsnittet.  
Fungerar inte länken: gå in på skolans server:
                  --------Klicka på "housework" (övn.3a)

Ecoutez la carte postale 


15

Klockan På vokabulärträningen drar du musen över klockan-  
På interaktiva övningen drar du klockan till rätt tidpunkt.

Klockan och dagens sysslor.

16 Ecouter des phrases simples sur BBC

Beställa dricka, en macka, en måltid (BBC)
Lyssna och läs replikerna
Skriv ned de nya fraserna;
Lyssna flera gånger och även utan texten (klicka längst upp)

Träna in dialogerna! Lär dem utantill
Ändra på dem och lär in.


17 På hotell

 

18

Kroppen

Kropp och hälsa (extra - svårare)

 

19

Möbler och prepositioner  Van Goghs sovrum i en interaktiv övning 

Möbler II

Möblera Didiers rum. Interaktiv övning

 

 

 

20

Skolan: Klicka på "The School Day" 
Lyssna, se på videon och fyll i lucktexten.

           Gör övningen "Subjects and Trips" efteråt.

 

Repetera genom att lyssna på videoavsnitten.

Länder och språk

Bli bättre på att lyssna och förstå med BBC-kursen

Affärer  Klicka på bilden och se interiörerna samt läs beskrivningen.

Fråga efter vägen. Helt fantastisk komplett övning. Steg 3?

Familjen II

Yrken Pricka in rätt person efter beskrivningen

Visitez ma maison

Utseende - pricka in rätt person efter beskrivningen

På järnvägsstationen

A la bonne heure  Tidsfraser

Färgliknelser: vit som ett spöke osv.

Hänga gubbe (Välj ordområde först: sélectionnez un thčme; datorn, bilen, kläder, huset, i pennskrinet )

Högtiderna och passande fraser


Grammatik - fraser

 

 Presens

Presens av aller

presens av avoir eller ętre

Presens av habiter, avoir ętre, s'appeler préférer

Regelbundna verb

Regelbundna -ERverb i presens

Regelbundna verb dra-och släppövning

Regelbundna verb i infinitiv/grundform

Regelbundna verb på -re (verbes réguliers - re)

Verb i Presens. flytta tärningen för varje rätt svar. (-er verb, -re verb, écrire, pouvoir, vouloir)

Flera oregelbundna verb i presens

faire

prendre - présent

Voir - présent

boire, croire, voir - présent

savoir, lire - présent

écrire - présent

vivre - présent (scrolla ner till "Fill in the blanks")

oregelbundna verb på -ir Även i passé composé
(ouvrir, souffrir, découvrir, offrir)

 

Frågeorden

Småord

Till/vid:   ā la, ā l', au, aux
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/q3a.htm

Bestämd artikel framför länder & I Frankrike, I Danmark, i USA
Klicka på Testez votre compréhension ! längst ner.

 

Qui est-ce? / Qu'est-ce que c'est?

Ce, cette, cet eller ces : den här, de här

Possessiva pronomen (min din etc)

Mängdadverb (för lite etc)

Passé composé  flytta tärningen för varje rätt svar.

Passé composé

passé composé

passé composé m ętre 
Dra meningarna i rätt ordning. (Övningen nås bara efter kl.16)

"som"  qui eller que

dictée: presentera sig