TURISTFRANSKA - 

REPETERA ANVÄNDBARA FRASER

 

Des dialogues pour bien s'exprimer en France

Nybörjarkurs från Centrum för flexibelt lärande - en on-linekurs utan lärobok

BBC har fina sidor med turistfranska
 

 

Lyssna på flygplatsfraser Ecoutez ā l'aéroport

French airport vocabulary

På järnvägsstationen eller flygplatsen - hitta rätt
desservir=trafikera

Bagaget

 

 

Š Anna Thoms
Š A. Thoms

A la gare UR

A quelle heure part le train. Träna klockslagen. Lyssna och klicka på rätt tidpunkt.

Vocabulaire:

Grandes lignes=fjärrtåg départ=avgång arrivé=ankomst
en provenance de=från la consigne=bagageinlämning défense de fumer=förbud att röka
la salle d'attente=väntsal le guichet=luckan l'eau non potable=ej drickbart vatten
quai=perrong voie=spår l'horaire=tidtabell

Je voudrais un aller simple pour Paris
Jag skulle vilja ha en enkel biljett till paris
Le train part de quel quai?  Från vilken perrong går tåget?
Il part ā quelle heure?        Vilken tid går det
Il arrive ā quelle heure?     Vilken tid/när anländer det?
En fumeur ou non fumeur?     I rökare eller icke rökare?
Fenętre ou couloir?  Fönsterplats eller gång?
Le train est direct?   Går tåget direkt?

      

 

Vilse i pannkakan? Repetera fraser för att fråga efter vägen  
(La Nationale 23=namn på landsväg, rond-point=rondell)

Lyssna och välj rätt väg på kartan LexiqueFle.fr

Luckövning   (feux=trafikljus, panneaux=skyltar)

Hitta rätt på kartan!

Turistfranska  med video  Ma France
au bout de la rue=i slutet på gatan

Getting around (övningarna ovan)

 

Réserver une chambre d'hôtel Lucktext

På hotellet:  Du planerar att komma hem sent och vill
veta om du behöver extra nyckel - Vilket av alternativen
är mest oförskämt? ;-)

UR's parlör: Klicka på fraserna för att lyssna

 

 


 

Vocabulaire:

la station de métro
ligne, direction, 
correspondance, 
ticket de métro,
un carnet, 
composter, 
sortie

 

 

metrostation
linje, riktning
anknytningar
metrobiljett
biljetthäfte
stämpla i maskin
utgång

 

 

Š Anna Thoms
Š A.Thoms

Lisez le dialogue:           

- Excusez-moi, pour aller ā la Comédie Franįaise s'il vous plaît?
- C'est un peu loin d'ici. Il vaut mieux prendre le métro.
- Il y a une station de métro prčs d'ici?
- Oui, vous prenez le métro ā Nation, direction Défense /Chateau de Vincennes,et vous descendez ā Palais Royal.
- Il y a un changement?
- Non, c'est direct. 
- D'accord, On sort prčs du théatre? 
- Oui, il y a une sortie Place Colette, juste ā côté du théatre.
- Merci
- De rien.

L'autobus

L'arręt  d'autobus, part tout les combien? 

horaires, itinéraires, descendre, monter, terminus de bus, les moyens de paiement, tîtres de transport

 

Shoppa

Faire des achats

 

Dans les magasins, (unité 1) 
Faites les exercices de lexique ā gauche.

Handla kläder UR


http://www.bbc.co.uk/languages/french/quickfix/shopping.shtml

 

Reservera bord (UR) (Klicka på fraserna för att höra dem)

Au  restaurant,(unité 2 )
Faites les exercices de lexique   ā gauche.

 

BBC's turistfranskakurs French Steps (hela kursen, eller välj bland  situationerna nedan)

 

Beställa på café (BBC. klicka på key words ovanför bilden för att få en ordlista)
Beställa på restaurang
Fråga om maten  (klicka på key words ovanför bilden för att få en ordlista)
Olika typer av restauranger
(fakta på engelska)

 

A la banque

 

A la banque (unité 3)
Faites les exercices de lexique  ā gauche.

Monuments

 

Biljetter, museum, réduction étudiant=studentrabatt, C'est ouvert ā partir de 10 heures=Det är öppet från och med klockan 10,  les horaires d'ouverture=öppettider, tarifs=inträde, Est-ce qu'il y a=finns det, Oų se trouve= var är?